hiệu ứng button quay cực đẹp

hiệu ứng button quay cực đẹp

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 ngày trước

Kiến thức cơ bản về Sass - bài 8 Toán tử - Operators

Làm toán trong CSS của bạn rất hữu ích.Sass có một số toán tử toán học tiêu chuẩn như +, -, *, / và%.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 8 tháng trước

Kiến thức cơ bản về Sass - bài 7 Mở rộng/Kế thừa - Extend/Inheritance

Đây là một trong những tính năng hữu ích nhất của Sass.Sử dụng @extend cho phép bạn chia sẻ một tập các thuộc tính CSS từ bộ chọn này sang bộ chọn khác

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 8 tháng trước

Kiến thức cơ bản về Sass - bài 6 Hỗn hợp - Mixins

Một mixin cho phép bạn tạo các nhóm khai báo CSS mà bạn muốn sử dụng lại trên toàn trang web của mình.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 8 tháng trước

Kiến thức cơ bản về Sass - bài 5 Nhập khẩu - Import

CSS có một tùy chọn nhập cho phép bạn chia CSS của mình thành các phần nhỏ hơn, dễ bảo trì hơn.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 8 tháng trước

Kiến thức cơ bản về Sass - bài 4 Từng phần (Partials)

Bạn có thể tạo các tệp Sass một phần có chứa các đoạn CSS nhỏ mà bạn có thể đưa vào các tệp Sass khác.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 8 tháng trước

Kiến thức cơ bản về Sass - bài 3 Lồng nhau (Nesting)

Khi viết HTML, bạn có thể nhận thấy rằng nó có một hệ thống phân cấp trực quan và lồng nhau rõ ràng. CSS, mặt khác, thì không như vậy

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 9 tháng trước

Kiến thức cơ bản về Sass - bài 2 Biến (Variables)

Hãy nghĩ về các biến như một cách để lưu trữ thông tin mà bạn muốn sử dụng lại trong suốt stylesheets của bạn

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 9 tháng trước

Kiến thức cơ bản về Sass - bài 1 Tiền xử lý (Preprocessing)

Trước khi bạn có thể sử dụng Sass, bạn cần thiết lập nó cho dự án của bạn. Nếu bạn chỉ muốn duyệt ở đây, hãy tiếp tục, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Sass trước.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 9 tháng trước

Xem nhiều nhất