Code tích hợp chat Zalo vào website cực kỳ đơn giản

Lượt xem: 25164

Code tích hợp chat Zalo vào website cực kỳ đơn giản

Trước tiên các bạn cần đăng ký tài khoản Zalo Official Account. Bên Zalo sẽ cung cấp cho các bạn Zalo Official Account ID. Tiếp theo các bạn sử dụng đoạn code tích hợp chat zalo vào website cực kỳ đơn giản.


<div class="zalo-chat-widget" data-oaid="579745863508352884" data-welcome-message="Rất vui khi được hỗ trợ bạn!" data-autopopup="0" data-width="300" data-height="300"> </div> 

<script src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"> </script> 
  

Thay thế data-oaid bằng Zalo Official Account ID của bạn là được.

Xem thêm video