Sử dụng Lottie tạo hiệu ứng chuyển động cho website

Lượt xem: 913

Xem demo

Để có những chuyển động sinh động cho website. Bạn có thể sử dụng file .gif hoặc video ngắn .mp4... Ngoài ra bạn có thể sử dụng thư viện Lottie như trong bài viết này. Vậy Lottie là cái gì?
 

Lottie là một thư viện dành cho Android, iOS, Web và Windows phân tích các hoạt ảnh Adobe After Effects được xuất dưới dạng json bằng Bodymovin và hiển thị chúng nguyên bản trên thiết bị di động và trên web!

Để nhứng Lottie vào website bạn có thể tham khảo tại: https://github.com/airbnb/lottie-web

Tham khảo sử dụng animation css và wowjs tạo hiệu ứng đẹp cho website

Xem video cùng dandev thao tác nhé

 

Xem demo