Fix lỗi responsive images website wordpress

Lượt xem: 2234

Fix lỗi responsive images website wordpress

Fix lỗi responsive images website wordpress. Thường thì chúng ta đã xử lý css để responsive hình ảnh rồi. Tuy nhiên lỗi phát sinh khi chúng ta cập nhật wordpress lên bản mới ví dụ như của mình lên bản 5.8.1. Xong customer lại không muốn sử dụng trình soạn thảo mới của wordpress mà muốn back về bản cũ. Khi người dùng thêm mới ảnh và có nhập caption. Vấn đề phát sinh là ảnh sẽ bị vỡ không responsive nữa. Vậy mình xử lý thế nào? Cùng xem cách khắc phục của dandev nhé