Thiết lập chạy website PHP trên IIS

Lượt xem: 65922

Thiết lập chạy website PHP trên IIS Windows

Thông thường chúng ta hay sử dụng XAMPP hay WAMPSERVER... để chạy PHP tuy nhiên hôm nay mình cùng các bạn cấu hình PHP chạy trên IIS của windows.

Download PHP và phần mở rộng WinCache

- Cài đặt PHP và WinCache

- Thêm đường dẫn thư mục đã cài đặt PHP vào biến môi trường (environment variable.)

- Thiết lập một bản đồ xử lý (handler mapping) cho PHP.

- Thêm các tài liệu mặc định cho PHP

Download và cài đặt PHP và WinCache

1. Bạn vào link này http://windows.php.net/download/ để tải PHP cho windows

2. Bạn vào link này https://sourceforge.net/projects/wincache/ để tải phần mở rộng WinCache cho PHP

3. Bạn giải nén toàn bộ file cho PHP  .zip  bạn tải trước đó vào thư mục bạn muốn cài đặt. Ví dụ như: C:\PHP\
4.  Giải nén WinCache vào thư mục ext của PHP như ví dụ là C:\PHP\ext. Bạn sẽ có được file Php_wincache.dll

5. Bạn mở Control Panel, click System and Security, click System, sau đó click Advanced system settings.

6. Trong cửa sổ System Properties , chọn tab Advanced, sau đó click Environment Variables.

7. Trong System variables, chọn Path, sau đó click Edit.

8. Thêm đường dẫn vào thư mục PHP mà bạn đã cài đặt, như ở ví dụ là

C:\PHP

. Sau đó Click OK.

 

9. Vào phần quản lý IIS chọn tên hosting trong bảng điều khiển nháy đúp (double-click) Handler Mappings.

10. Trong mục điều khiển Action, click Add Module Mapping.

11.  Trong phần Request path, mục loại (type) thêm *.php.

12. Trên biểu mẫu (form) phần Module  chọn FastCgiModule

13. Trong hộp Executable chọn đường dẫn đầy đủ tới Php-cgi.exe. Ví dụ: C:\PHP\Php-cgi.exe

14. Trong phần Name nhập tên cho moudle mapping ví dụ: FastCGI

15. Click OK

16. Chọn tên hosting trong mục điều khiển click đúp(double-click) Default Document.

17. Trong bảng điều khiển Action  chọn Add trong phần Name nhập index.php và click OK.

18. Tương tự mục 17 nhập Default.php và click OK

Vậy là bạn đã cấu hình xong PHP chạy trên IIS. chạy thì bạn chạy tương tự như chạy trên XAMPP hoặc wampserver.

Ví dụ bạn tạo 1 file có tên là phpinfo.phpt trong thư mục 

C:\inetpub\wwwroot\phpinfo.php

 

Trong file bạn viết 


<?php
phpinfo();

Sau đó trền trình duyệt bạn gõ http://localhost/phpinfo.php

Nếu bạn nào chưa rõ thì các bạn xem video hướng dẫn cụ thể tại đây

Chúc các bạn thành công!

Nguồn docs.microsoft.com