Làm thế nào để show popup modal mặc định trong bootstrap khi load trang

Làm thế nào để show popup modal mặc định trong bootstrap khi load trang

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 4. Bootstrap Girds (lưới)

Bootstrap gird (lưới) chia màn hình thành 12 cột bằng nhau. Nếu bạn không muốn sử dụng tất cả 12 cột riêng, bạn có thể nhóm các cột lại với nhau để tạo ra các cột rộng hơn:

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 3. Tạo trang web đầu tiên với bootstrap

Luôn luôn thêm vào DOCTYPE HTML5 vào đầu trang, cùng với các thuộc tính lang và character set một cách chính xác

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 2 Sử dụng bootstrap CDN

Nhiều người sử dụng đã đã tải về Bootstrap từ MaxCDN khi đến thăm một trang web khác. Kết quả là, nó sẽ được nạp từ bộ nhớ cache khi họ truy cập vào trang web của bạn, dẫn đến thời gian tải nhanh hơn

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 1 Giới thiệu về Bootstrap responsive

Bootstrap là framework phổ biến nhất dùng HTML,CSS, Javascript cho phép nhà phát triển các trang web responsive (đáp ứng) trên điện thoại đầu tiên

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Xem nhiều nhất