Dùng Photoshop thiết kế Icon [.ico] (ICO Plugin)

Lượt xem: 32498

Để có những icon bóng bẩy cho Vista hoặc Mac OS X. Hôm nay xin chia sẻ với các bạn 1 plugin dành cho Photoshop giúp ta lưu trực tiếp ảnh từ Photoshop sang icon.

Plugin mà chúng ta dùng là Telegraphics Windows ICO, một Plugin miễn phí cho Photoshop (cả Windows & Mac). 

Cài đặt:

  • Đầu tiên ta download plugin tại đây.
  • Copy vào thư mục Plugin\"File Formats" (nếu trên Mac là Library\Application Support\Adobe, trên Windows thì nằm trong Programs Files).
  • Với bản Portabel ta cho vào thư mục (PhotoshopPortable\App\PhotoshopCS6\Plug-ins)

Tạo icon:

  1. Đầu tiên ta nên tạo 1 tài liệu mới với Photoshop với kích thước 64x64 pixels cho đủ to mà dễ vẽ.
  2. Vẽ xong ta vào Edit, Image Size để làm nhỏ lại thành 16x16 pixel.
  3. Chọn file save, chọn ICO (Windows Icon), ta sẽ có 1 file .ico ngon lành.

Lưu với định dạng Icon là xong hàng (Vào file\Save as)

 

Video hướng dẫn cụ thể: