Kết nối mysql trong nodejs

Lượt xem: 4183

Ở bài trước dandev cùng các tạo project đầu tiên với nodejs chỉ đơn thuần là xuất ra màn hình chữ Hello World. Tuy nhiên trong các dự án thực tế thường chúng ta sẽ phải kết nối tới các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như mysql, sqlserver, mongoDB...
Trong bài viết này dandev sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách kết nối tới hệ quản trị cơ sở dự liệu mysql. Các bạn cần chuẩn bị giúp mình:
- Cần tạo sẵn giúp mình một database nhé. Các bạn có thể lấy sẵn schema dandev chia sẻ ở bài viết hệ quản trị Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL - MySQL RDBMS 
- Máy các  cần có server mysql. Để chạy được mysql thì cách đơn giản nhất các bạn cài đặt xampp được dandev chia sẻ ở bài viết Hướng dẫn cài đặt php 8.0 với xampp trên windows 10 (Các bạn cố gắng xem lại giúp dandev nhé). Cài đặt xong xampp các bạn chỉ cần chạy service mysql.

Bước 1: Trước tiên chúng ta cần khởi tạo package.json bằng lệnh


npm init -y

File package.json sinh ra sẽ có nội dung tương tự:


{
 "name": "helloworld",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "app.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "mysql": "^2.18.1"
 }
}

 

Bước 2: Cài đặt mô-đun Mysql trong dự án của chúng ta bằng lệnh sau


npm install mysql

Bước 3: Sử dụng mysql và thiết lập cấu hình kết nối mysql trong dự án của chúng ta

chúng ta sẽ tạo thêm file mysql.js với nội dung sau:


 const mysql = require('mysql');
 
 const connection = mysql.createConnection({ 
	 host: 'localhost', 
	 database: 'shop_dandev', 
	 user: 'root', // username of the mysql connection 
	 password: '' // password of the mysql connection
});
connection.connect(function (err) {
  if(err){
    console.log('Error connecting' + err.stack );
	  return;
  }
  else{
    console.log('Connected as id' + connection.threadId);
  }
});

connection.query('SELECT * FROM customers', function(error, results, fields) {
	if(error)
		throw error;
		results.forEach(result => {
			console.log(result);
		});
});
 

Giờ các bạn chạy lệnh node mysql.js và xem console để nhìn kết quả nhé.

Video thao tác cùng dandev (Có những chỗ trong video mình sẽ không chia sẻ hết lên blog)