Hướng dẫn quản trị slider danh mục sản phẩm woo

Lượt xem: 2853

Hướng dẫn quản trị slider danh mục sản phẩm woo

Đây là video hướng dẫn cách quản trị viên cách thêm và quản lý slider cho danh mục sản phẩm woocommerce wordpress. Chắc năng này không có sẵn trong wordpress. Đây là video hướng dẫn cho một sản phẩm của dandev