Cách viết tiếng việt trong photoshop cs6

Việc gõ tiếng Việt trong photoshop hoặc nhiều phần mềm khác cũng khá đơn giản và nhiều cũng biết rồi, ai chưa biết thì có thể tham khảo bài viết sau.

Xem chi tiết

Dùng Photoshop thiết kế Icon [.ico] (ICO Plugin)

Plugin mà chúng ta dùng là Telegraphics Windows ICO, một Plugin miễn phí cho Photoshop (cả Windows & Mac).

Xem chi tiết