Xây dựng chức năng phân quyền cho user khi login bằng php mysql

Lượt xem: 7035

Ở bài trước dandev chia sẻ với các bạn xây dựng page login php kết nối database mysql.

Tuy nhiên mình mới chỉ dừng lại ở việc check thông tin login với database. Ở bài viết này mình sẽ cùng các bạn bổ sung thêm field role vào bảng customers. Với 2 quyền chính là admin và user.

Các bạn có thể bổ sung bằng lệnh sau:
 

ALTER TABLE `customers` ADD `role` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'user' AFTER `password`;

1. Trong file class.database.php mình bổ sung hàm sessions_start()

2. Trong file customer.php mình bổ sung đoạn code vào sau dòng include class.database.php
 

if(!$_SESSION['login']) {
    header("Location:login.php");
}
if($_SESSION['login'] && $_SESSION['login']!='admin') {
    header("Location:index.php");
}

3. Trong file index.php mình bổ sung thêm code
 


if(!$_SESSION['login']) {
    header("Location:login.php");
}

Video

Các bạn có thể tải source tại đây

Có thể bạn quan tâm