Ứng dụng chuyển đổi ngôn ngữ tiếng việt sang tiếq việt theo PGS TS Bùi Hiển đề xuất

Lượt xem: 6509

Theo quan điểm cá nhân mình nếu đổi sang cách viết tiếng việt mới mà PGS TS Bùi Hiển đề xuất thì mình thấy nó còn có nhiều chỗ gây hiểu nhầm hơn đơn cử  câu này "Cô gái gặp trục chặc lớn" thì nó sẽ hiểu thế nào bạn tra ứng dụng ở đây
Ứng dụng được viết bằng PHP + JavaSript Với các quy tắc mà PGS TS Bùi Hiển đưa ra như:

 C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt.