Thẻ meta viewport trong responsive

Lượt xem: 5516

Để responsive website bắt buộc phải thêm thẻ meta này vào header
 


 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">