Thay ảnh slider trang chủ với themes flatsome

Lượt xem: 401

 Với wordpress thì mỗi themes sẽ có một chức năng slider khác nhau. Với những bạn phát triển child themes từ themes flatsome thì thường sẽ sử dụng UX builder có sẵn của flatsome để build chức năng slider ở trang chủ tương tự như site này của dandev giới thiệu.