Tạo theme wordpress đơn giản

Lượt xem: 3946

Bài 1. Khai báo themes wordpress

Các bạn cùng DANDEV khai báo và tạo một themes wordpress đơn giản giống giao diện blog của dandev nhé.

 

 

Tác giả DANDEV