SSH Public Key - No supported authentication methods available (server sent public key)

Lượt xem: 2816

Sau khi cài đặt ubuntu với vagrant mình gặp lỗi sau "SSH Public Key - No supported authentication methods available (server sent public key)" sau khi reset lại bằng Virtual Box thì sẽ ssh lại vào được. Tuy nhiên mỗi lần chạy lệnh Vagrant up xong lại phải reset lại cũng không tiện ngoài ra không ssh được vào từ tools.

Để khắc phục lỗi này mình thực hiện các bước sau

Bước 1: Truy cập tới file /etc/ssh/sshd_config

Bước 2: Đổi PasswordAuthentication ChallengeResponseAuthentication từ no thành yes

Bước 3: Restart lại ssh: /etc/init.d/ssh restart

Chúc các bạn thành công.