Redirect bằng thẻ meta http-equiv qua ứng dụng thực tế

Lượt xem: 1438

Trong một vài trường hợp đặc biệt như trong video của dandev chia sẻ. Chúng ta tận dụng traffic hiện tại của url đang có nhưng muốn thay thế bằng url mới. Chúng ta có thể sử dụng redirect 301 trong htacces hoặc xử dụng modules redirect 301 mà dandev phát triển. Tuy nhiên trong trường hợp của dandev thì mình vẫn muốn các bạn vào link cũ và hiển thị thông báo chuyển sang link mới. Và tự động chuyển sau 15 giây. Mình sử dụng meta http-equiv để thực hiện điều này.