Onpage website

Lượt xem: 1352

Onpage website

Thực hiện công việc Onpage website của bạn theo những tiêu chí mà Google đưa ra:

- Tối ưu thẻ URL bài viết

Tối ưu thẻ tiêu đề

Tối ưu thẻ mô tả – meta description

Tối ưu thẻ meta keyword

Tối ưu thẻ meta language

Tối ưu thẻ meta author

Tối ưu thẻ heading

Tối ưu thẻ img

Tối ưu thẻ schema

Tối ưu thẻ meta GEO

Tối ưu thẻ canonical

Tối ưu thẻ hreflang

Tối ưu tốc độ tải

Mobile reponsive

Cài đặt SSL (https)

- Cài đặt Sitemaps (sitemap.xml)

Cài đặt File Robot.TXT

Cài đặt Google Webmaster Tool

Cài đặt Google Analytics

- Cài đặt Favicon

Đa dạng nội dung truyền tải (Text, Img, Video, Infographic)

Tối ưu mật độ từ khóa

Focus nội dung vào Insight khách hàng

Chiến lược Internal Link

Chiến lược Anchor Text

Chiến lược External Link

Chiến lược xử lý Broken Link

Tích hợp Social Media

Gắn DMCA (Luật bản quyền)

- Tối ưu hosting (Xem lại cấu hình hosting)

Nguồn Bí Kíp SEO Web Top 1 Google