Bạn chọn đúng hay giàu?

Lượt xem: 3393

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về câu chuyện sau. Chắc chắn bạn sẽ có sự lựa chọn.

Tôi từng được được nghe một người thầy của tôi hỏi trong lớp "tôi có hai sự lựa chọn cho các em, hoặc em đúng hoặc em giàu và chỉ được chọn một"

Sau đó thầy hỏi " ai chọn đúng thì đưa tay lên". Có khá nhiều cánh tay đưa lên, khoảng hơn nửa lớp và khi ấy thầy chỉ đích thị một  bạn A và hỏi

Thầy:A em đang làm gì?
A:  em đang là nhân viên của cty XXX
Thầy: em chọn đúng ?
A: Dạ...
Thầy: có nghĩa là em làm gì cũng đúng?
A: Dạ...
Thầy: em phải đi làm chăm chỉ 8h/1 ngày và 6 ngày/1 tuần?
A: dạ đúng rồi thầy.
Thầy: hiện tại em nghèo thì cũng đúng phải chứ?
A: (Trầm ngâm) ....
Sau đó thầy tiếp tục hỏi " ai chọn giàu ?" Lúc này số người chọn giàu đông hơn lại đông hơn.

Thầy cũng chỉ bạn B  và hỏi
Thầy: B em chọn giàu?
B: Dạ
Thầy: Dù em làm sai em cũng giàu ?
B: Dạ
Thầy: Em làm ít cũng giàu?
B: Dạ 
Thầy: Dù tình hình thế giới thế nào đi nữa em cũng giàu?
B: Dạ

Trong cuộc sống chúng ta luôn cho rằng mình đã làm đúng hết mọi việc. Đúng và sai chỉ là tương đối, không ai đúng hết tất cả mọi thứ và chẳng ai sai hết bao giờ.
Bạn đúng hay sai không quan trọng, nếu bạn đúng thì bạn đã giàu rồi còn nếu bạn vẫn còn nghèo thì đừng luôn cho rằng mình đúng...

 

 

Nguồn Khởi nghiệp