Làm thế nào để chạy nhiều domain trên 1 source wordpress

Lượt xem: 2401

Để chạy nhiều domain trên 1 source wordpress  chúng ta thêm dòng lệnh sau vào file wp-config.php là được

 

define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);