Xử lý search full text trong php và mysql chia sẻ full code

Lượt xem: 619

Chào các bạn vấn đề dandev gặp phải là khi người nước ngoài họ seach tiếng việt không dấu và mong muốn trả ra cả kết quả có dấu và không dấu. Đối với mysql thì đã đáp ứng được khoảng 90 - 99% với trường hợp các bạn like trong mysql. Tuy nhiên trường hợp chữ "đ" và "d" thì vẫn lỗi. Với các giải quyết sau của dandev trên php 7.4 và mysql 5.7 (sản phẩm thự tế) và chia sẻ lại cách sử lý này cho các bạn tham khảo ạ.

 

Các bạn tham khảo video tạo hàm trong mysql với phpMyAdmin ở đây nhé
Các bạn tải soure code tại đây nhé