Xdebug PHP với XAMPP và PHPStorm

Lượt xem: 9788

Xdebug PHP với XAMPP và PHPStorm

Bạn làm về lập trình thì việc debug rất là quan trọng. Với các ngôn ngữ lập trình C# hay Java... việc debug khá là đơn giản. Tuy nhiên với ngôn ngữ lập trình PHP không hẳn ai cũng biết cách thiết lập debug. Ở đây mình sử dụng xdebug để thiết lập debug trong PHP

Trước tiên các bạn cần phải  file php_xdebug của xdebug hỗ trợ. Bạn copy nội dụng cấu hình của XAMPP server các bạn đang dùng rồi paste vào Xdebug (https://xdebug.org/wizard.php) để tải file php_xdeug tương ứng các bạn có thể xem video hướng dẫn ở đây. Sau đó thêm đoạn sau vào file php.ini và lưu lại:


[XDebug]
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_autostart = 1
zend_extension = D:\XAMPP\php\ext\php_xdebug-2.6.1-7.0-vc14.dll

Các bạn chú ý thay lại đường dẫn chỗ zend_extension tương ứng với máy tính của bạn nơi bạn cài đặt XAMPP.

Sau khi thiết lập xong bạn dùng trình debug của PHPstorm là có thể debug được PHP rồi.

Chúc các bạn thành công!

Tác giả DANDEV

Có thể bạn quan tâm