Website bán hàng đáp ứng đủ chức năng phát triển bằng codeigniter

Lượt xem: 850

Đây là website bán hàng sản phẩm chức năng dandev phát bằng codeigniter.

Bố cục tuy đơn giản nhưng có đầy đủ chức năng của 1 website bán hàng như :

- Quản lý sản phẩm, đặt hàng, quản lý đơn hàng

- Quản lý menu

- Quản lý banner,

- Quản lý logo đối tác

- Quản lý bài viết

- Quản lý trang cố định như chính sách bảo mật, chính sách đổi trả, giới thiệu...

- Có đầy đủ cá field hỗ trợ SEO như keyword, description, tags...

- Quản lý và phân quyền user theo nhóm.

Source này các bạn có thể phát triển thêm tính năng để phù hợp với website của các bạn.

Hay đơn giản là bạn đang vọc Codeigniter có thể tham khảo