Shortcode thêm sản phẩm bất kỳ vào nội dung bài viết

Lượt xem: 643

Với những bài viết có nhiều lượt view hay nói cách khác nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Để tận dụng việc này chúng ta có thể trèn thêm sản phẩm vào trong nội dung bài viết. Nhằm khuyến khích người dùng có thể mua sản phẩm được nói tới trong bài viết. Với shortcode product_box do dandev phát triển cho website wordpress sử dụng woocomerce bạn dễ dàng làm việc này