Quản trị bài viết phổ biến với list post trong admin wordpress

Lượt xem: 2203

Quản trị bài viết phổ biến với list post trong admin wordpress

DANDEV xin giới thiệu tới các bạn chức năng quản lý bài viết phổ biến cho phép on off bài viết là bài viết phổ biến hay không và cho phép quản trị viên thiết lập thứ tự hiển thị của bài viết ngoài front-end một cách dễ dàng và đơn giản. Ở đây dandev sử dụng ajax để xử lý chức năng này