Lừa đảo chuyển tiền qua facebook

Lượt xem: 2174

Lừa đảo chuyển tiền qua facebook

Cảnh báo lừa đảo chuyển tiền qua facebook và messenger. Hình thức của đối tượng là sau khi hack được một nick trong friend list của bạn sau đó gửi link nhờ like ảnh. Link này là website của đối tượng có giao diện đăng nhập tương tự facebook làm bạn lầm tưởng là facebook nên đã nhập thông tin đăng nhập và nghiễm nhiên bạn đưa tài khoản cho đối tượng. Sau khi đăng nhập chưa tới 5 phút đối tượng sẽ đăng nhập từ 1 thiết bị khác đổi mật khẩu của bạn và logout bạn trong phần quản lý đăng nhập và bạn sẽ không đăng nhập lại được nữa. Việc xác thực lấy lại thông tin sẽ khá là khó. Sau đăng nhập vào tài khoản của bạn đối tượng chát với bạn bè của bạn và nhờ chuyển tiền.