Làm quen với Angular V9

Lượt xem: 2123

Làm quen với Angular V9

Video này DANDEV cùng các bạn tìm hiểu các khái niệm trong Angular và xây dựng một ứng dụng đơn giản gồm:

- Tạo mới projects

- Tạo mới Components

- Hiển thị List danh sách sản phẩm

- Hiển thị chi tiết sản phẩm

- Tạo mới services

- Thêm Navigation

- Lấy dữ liệu từ server (hay API cụ thể)