Làm quen nhanh với Laravel

Lượt xem: 2592

Làm quen nhanh với Laravel

Hướng dẫn nhanh này cung cấp một cái nhìn cơ bản về Laravel framework và bao gồm nội dung về database migrations, Eloquent ORM, routing, validation, views và Blade templates. Đây là một khởi đầu tuyệt với nếu bạn hoàn toàn chưa biết gì về Laravel framework hay PHP framework nói chung.

Trong hướng dẫn này chúng ta chi làm các mục chính sau:

  1. Giới thiệu
  2. Cài đặt Laravel bằng composer
  3. Chuẩn bị database - Database Migrations
  4. Chuẩn bị Cở sở dữ liệu - Eloquent Models
  5. Routing
  6. Xây dựng Layouts và Views
  7. Thêm Tasks
  8. Xóa Tasks

Có thể bạn quan tâm