Khắc phục thành công website bị nhiễm mã độc click allow if you are not roboot

Lượt xem: 145

Website wordpress thường bị tấn công qua plugin, qua themes... Để đảm bảo an toàn thì tốt nhất các bạn nên có một bản backup. Mã độc click allow if you are not roboot chèn một đoạn script vào site của bạn. Khi bạn có bất kì thao tác nào cũng đều bật ra một tab mới với hình ảnh con roboot và kèm theo dòng chữ "Click allow if you are not roboot"
Để loại bỏ đoạn script này chúng ta cần tìm tới file .php bị nhiễm và xóa bỏ đoạn code ho hacker chèn vào thì sẽ hết.