Hướng dẫn tải và cài đặt oracle database xe21c trên windows 11

Lượt xem: 863

Hướng dẫn tải và cài đặt oracle database xe21c trên windows 11

Bước 1: Các bạn vào google search từ khóa "download oracle database xe21c" hoặc vào trực tiếp link: https://www.oracle.com/database/technologies/oracle-database-software-downloads.html#db_free

Click button "Download Oracle Database XE for Windows (ZIP)" để tải về nhé.

Bước 2: Giải nén rồi chọn file setup.exe và chạy với chế độ administrator để cài đặt. Nếu không có thay đổi gì thì các bạn chọn accept... và chọn next để tiến hành cài đặt. Tiếp theo là nhập password.

Lưu ý: password này sẽ dùng cho account: sys, sysdba

Bước 3: Chọn finish để hoàn thành và có thể test kết nối với sqlplus. Để tham khảo các câu lệnh kết nối oracle database với các ngôn ngữ lập trình như C#, JAVA, PHP, Ruby, Node.js các bạn vào link https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/xe/quickstart.html kéo xuống mục "Connecting to Oracle Database XE" để tham khảo nhé

Video cài đặt cùng dandev