Học angularjs qua ví dụ phonecat bài 7 Hiển thị chi tiết sản phẩm

Lượt xem: 1698

Học angularjs qua ví dụ phonecat bài 7 Hiển thị chi tiết sản phẩm

Tiếp tục series học angularjs qua ví dụ phonecat chúng ta cùng tìm hiểu về cách hiển thị chi tiết sản phẩm. Lấy toàn bộ data của sản phẩm qua $http từ file json