Hiển thị ảnh trước khi upload bằng javascript

Lượt xem: 10993

Xem demo

Hiển thị ảnh trước khi upload bằng javascript

Thông thường ảnh được hiển thị khi chúng ta đã upload lên hosting để lấy đường dẫn cho vào src của image để hiển thị ảnh. Vậy làm thế nào để hiển thị ảnh ngay khi người dùng chọn ảnh mà chưa cần upload lên server? Cùng DANDEV tìm hiểu nhé.

Xem demo