Đo lường và đánh giá

Lượt xem: 1593

Đo lường và đánh giá

Làm gì cũng vậy phải đo lường để đánh giá và rút kinh nghiệm cho lần sau làm tốt hơn. Hãy dùng những công cụ sau để kiểm tra website cũng như giá trị của website là cao hay thấp để từ đó có chiến lược SEO tốt hơn. Những công cụ đo lường như:

Google Analytics

Google Webmaster Tool

Công cụ Ahref

Nguồn Bí Kíp SEO Web Top 1 Google