Customize cấu trúc schema jsonld tăng thứ tự ưu tiên tìm kiếm với google

Lượt xem: 1804

Customize cấu trúc schema jsonld tăng thứ tự ưu tiên tìm kiếm với google

Như các bạn làm SEO thì đã biết để tăng mức độ ưu tiên tìm kiếm với google website của bạn cần khai báo cấu trúc schema cho google biết. Ngoài việc sử dụng khai báo bằng cách Microdata thì bạn cần phải thêm các thẻ meta vào trong các tag HTML của website. Để làm việc này bạn cần phải là developer hoặc ít nhất bạn phải quản lý source code. Tuy nhiên chắc hẳn sẽ không hề đơn giản. Cách thứ 2 là chúng ta khai báo cấu trúc JsonLD cho google biết vào website. Để đơn giản cho các bạn SEOer DANDEV phát triển plugin dandev schema. Cho phép bạn nhập liệu hay customize cấu trúc schema jsonld ngay trong quản trị của website wordpress. Nếu bạn quan tâm tới plugin này và muốn sở hữu nó hãy 
  Chát với tôi