Cài đặt Vue cli và những lưu ý trong quá trình cài đặt

Lượt xem: 1472

Cài đặt Vue cli và những lưu ý trong quá trình cài đặt

Như trong video trước "Làm quen với Vuejs" DANDEV có chia sẻ với các bạn chúng ta có 2 cách tiếp cận hay. nhúng vuejs vào trong website của mình. Cách 1 các bạn có thể nhung tương tự như 1 lib jquery thông thường chúng ta vẫn thường làm. Cách thứ 2 là chúng ta cài đặt Vue-cli và sử dụng. Thông thường khi làm những dự án lớn chúng ta sẽ phải sử dụng cách 2. Vậy cài đặt Vue-cli như thế nào? Các bạn cùng dandev thao tác nhé.