Cài đặt Python trên windows 10

Lượt xem: 1996

Cài đặt Python trên windows 10

Để mở đầu cho serial Học Odoo cùng DANDEV. Hay nói cách khác chúng ta sẽ tìm hiểu về framework Odoo một framework OpenSource cho triển khai hệ thống ERP khá nổi tiếng và hiệu quả hiện nay

Các bạn có thể tham gia groups Học Odoo cùng DANDEV trên facebook tại link https://www.facebook.com/groups/2726383027627241