Cài đặt Nodejs trên windows 10 | npm is not recognized as internal or external command

Lượt xem: 2743

Cài đặt Nodejs trên windows 10 | npm is not recognized as internal or external command

Tình huống đặt ra khi bạn tìm được 1 projects trên github hoặc được giao cho git. Khi bạn làm theo hướng dẫn chạy lệnh npm install... nhưng máy bạn không hiểu npm. "npm is not recognized as internal or external command". Vậy để khắc phục tình trạng này đơn giản là bạn cần cài đặt Nodejs trên windows 10.