Cách khai báo và sử dụng hằng số trong php

Lượt xem: 930

Cách khai báo và sử dụng hằng số trong php

Hằng số dùng để lưu trữ một giá trị đơn không đổi. Và nó được sử dụng ở bất kỳ đâu trong kịch bản. Vậy cách khai báo hằng số như thế nào? Mọi người dùng DANDEV tìm hiểu nhé