Viết content cho Google BOT

Lượt xem: 145

Viết content cho Google BOT

Nói gì thì nói bạn cũng phải để cho Google hiểu website của bạn đang nói đến cái gì và điều gì? Hãy sáng tạo ra bài viết chuẩn SEO cho BOT bằng cách tối ưu các thẻ cơ bản và cực kì quan trọng trong năm 2018 và cả những năm về sau như:

URL bài viết: cần ngắn, đúng trọng tâm từ khóa, chứa từ khóa
Title: Nhắc đến từ khóa, khoảng 60 – 67 kí tự.
Meta Description: nhắc đến từ khóa, trong 100 kí tự đầu chứa từ khóa. Dài tầm 155-160 kí tự. Có những ngành nghề thì meta des có thể sẽ dài hơn.
Canonical
Heading
Hình ảnh

Xem nhiều nhất