Gom nhóm từ khóa theo map keyword

Lượt xem: 227

Gom nhóm từ khóa theo map keyword

Ở đây bạn phải thực hiện gom nhóm từ khóa lại theo những từ khóa mà bạn đã xây dựng ở bước trên.


Hãy chọn những từ khóa có lượng volume search cao và allintitle thấp đứng đầu nhóm và làm tương tự cho các nhóm còn lại.

Nguồn Bí kíp SEO Top 1 google

Xem nhiều nhất