Lấy text trong dropdown bằng jquery

Lượt xem: 2369

Làm thế nào để lấy text trong dropdownlist bằng jquery. Sau đây mình xin chia sẻ với các bạn câu lệnh rất đơn giản như sau:

 

	$("#idcuadropdownlist option:selected").text();

 

Chúc các bạn thành công.