Chia nội dung bài viết thành nhiều trang - How to Split WordPress Posts into Multiple Pages, Post Pagination

Lượt xem: 2597

Một bài viết với nội dung quá dài khi hiển thị sẽ làm cho người xem phải kéo scrollbar xuống rất bất tiện. Vậy để giải quyết vấn đề này chúng ta làm thế nào khi dùng wordpress. Rất đơn giản bạn chỉ cần dùng tổ hợp phím shift +Alt+p để chia (break) nội dung đoạn văn thành các trang khác nhau. Trong code sẽ sinh ra đoạn lệnh tương ứng. Và trong file single.php  đừng quên thêm dòng code 
 

 


 <?php wp_link_pages(); ?>

Chúc các bạn thành công!