.htaccess not working on Mac OSX

Lượt xem: 47

.htaccess not working on Mac OSX

Trước tiên các bạn cần kiểm tra xem mod_rewrite.so  đã được load chưa nhé bằng cách vào kiểm tra file httpd.conf trong đường dẫn /etc/apache2/httpd.conf

Nếu còn có dấu # ở đầu thì bạn xoá nó đi như sau nhé:

Ở đây mình dùng lệnh sudo nano /etc/apache2/httpd.conf để chỉnh sửa file httpd.conf  nếu các bạn quen dùng lệnh vim nhé.

Tiếp theo các bạn kéo xuống dưới chỗ thẻ Directory chỉnh lại thành AllowOverride All nhé mặc định là AllowOverride none

Sau khi lưu lại các bạn nhớ restart lại apache bằng lệnh  sudo apachectl restart

Chúc các bạn thành công!

 

Tác giả DANDEV

Xem nhiều nhất