Tạo certification trên localhost

Lượt xem: 189

Tạo certification trên localhost

Trước hết các bạn cần tải file cert.conf và make-cert.bat tại đây.

Tiếp theo các mở file cert.conf bằng Notepad++. Sửa lại doamin bạn muốn tạo và chạy ở local.

Tiếp theo bạn chạy file make-cert.bat. Sau đó nhập đủ các thông tin như quốc gia, thành phố, côngy ty, email...
 

Mời các bạn xem video để rõ hơn

 

Tác giả DANDEV

Xem nhiều nhất