Fix lỗi invalid backend response Data is empty elFinder php

Lượt xem: 358

Các bạn cùng dandev fix lỗi invalid backend response Data is empty elFinder trong php.

Lỗi này gặp phải là trong thư mục uploads  của chúng ta chứa tên file mà elFinder không hỗ trợ hoặc không đọc được. Thường là do tên đặt là tiếng việt có dấu và ký tự đặc biệt...
Cách khắc phụ là chúng ta tạo thư mục uploads mới với data trống là sẽ hết lỗi. Hoặc các bạn tìm tới file chứa tên file là tiếng việt có dấu và ký tự đặc biết xoá nó đi là được. Cụ thể các bạn cùng xem video của dandev nhé.
 

 

Xem nhiều nhất