Bỏ chức năng sửa code trong admin wordpress -disable editor code in admin wordpress

Lượt xem: 860

Khi site bạn dev bằng wordpress cho khách hàng ngon nghẻ rồi. Nhưng vào một ngày đẹp trời nó lại bị lỗi tùm lum mà không biết nguyên nhân. Mà nguyên nhân xâu xa là Khách Hàng của bạn là người có chút am hiểu về code hoặc là người táy máy thích nghịch code. Dĩ nhiên khi xảy ra như vậy bạn lại phải là người hỗ trợ không công. Vậy để làm gì tránh những rắc rối đó có thể xảy ra. Tại sao chúng ta không bỏ (disable) chức năng cho phép sửa code trong wordpress admin đi với một dòng lệnh đơn giản thế này. Đó là các bạn hay thêm dòng code sau vào file wp-config.php
 


 define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );

Xem nhiều nhất