Nén file .js và css bằng Yuicompressor

Lượt xem: 3425

Việt nén file .css và .js để tăng tốc độ load site là rất cần thiết. Sau đây DANDEV sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ nén (compressor) rất hữu ích đó là Yuicompressor-2.4.8.jar
1.Trước tiên các bạn download Yuicompressor  (dùng để nén file Javascript và css) từ GitHub.com. Lưu Yuicompressor vừa download về máy tính. (version có thể cao hoặc thấp hơn version mình đang giới thiệu tùy các bạn download).

2. Tạo thư mục để chứa Yuicompressor ví dụ như mình để là Gizp ngoài desktop (C:\Users\DANNGUYEN\Gzip)

3. Dùng phần mềm giải nén như 7-zip để giải nén Yuicompressor ra thư mục Gizp mình vừa tạo

4. Copy file css hoặc js vào thư mục Gzip mà mình muốn nén lại. Ví dụ ở đây mình muốn nén file style.css

5. Mở Tools  Windows command line. Của mình dùng win7 vào start->search gõ "cmd.exe". 

6. Dùng lệnh như sau: cd C:\Users\DANNGUYEN\Desktop\Gzip

7. Tiếp theo gõ lệnh: java -jar yuicompressor-2.4.8.jar styles.css -o styles_min.css

8. Chạy xong bạn sẽ được file mới là style_min.css. Xem thành quả bạn nhé:

Video:

 

Tác giả: DANDEV
 

Xem nhiều nhất