Top 10 loading bằng html css tuyệt đẹp - Hiệu ứng loading 3

Lượt xem: 558

dnbtdev gửi các bạn top 10 hiệu ứng loading bằng html và css tuyệt đẹp

Hiệu ứng loading 3

HTML


<div class="spinner" >
 <div class="rect1" ></div >
 <div class="rect2" ></div >
 <div class="rect3" ></div >
 <div class="rect4" ></div >
 <div class="rect5" ></div >
</div >

 

CSS


.spinner {
 margin: 100px auto;
 width: 50px;
 height: 40px;
 text-align: center;
 font-size: 10px;
}

.spinner > div {
 background-color: #fff;
 height: 100%;
 width: 6px;
 display: inline-block;
 
 -webkit-animation: sk-stretchdelay 1.2s infinite ease-in-out;
 animation: sk-stretchdelay 1.2s infinite ease-in-out;
}

.spinner .rect2 {
 -webkit-animation-delay: -1.1s;
 animation-delay: -1.1s;
}

.spinner .rect3 {
 -webkit-animation-delay: -1.0s;
 animation-delay: -1.0s;
}

.spinner .rect4 {
 -webkit-animation-delay: -0.9s;
 animation-delay: -0.9s;
}

.spinner .rect5 {
 -webkit-animation-delay: -0.8s;
 animation-delay: -0.8s;
}

@-webkit-keyframes sk-stretchdelay {
 0%, 40%, 100% { -webkit-transform: scaleY(0.4) } 
 20% { -webkit-transform: scaleY(1.0) }
}

@keyframes sk-stretchdelay {
 0%, 40%, 100% { 
  transform: scaleY(0.4);
  -webkit-transform: scaleY(0.4);
 } 20% { 
  transform: scaleY(1.0);
  -webkit-transform: scaleY(1.0);
 }
}

 

Xem nhiều nhất