Phần 8: Shopping Cart with Ajax Updates

Music MVC Store là một ứng dụng hướng dẫn, giới thiệu và giải thích từng bước làm thế nào để sử dụng ASP.NET MVC và Visual Studio để phát triển web. Music MVC Store là một mẫu thực hiện lưu trữ nhẹ mà bán album nhạc trực tuyến, và thực hiện quản lý cơ bản trang web, người dùng đăng nhập, và các chức năng giỏ hàng. Loạt bài hướng dẫn này chi tiết tất cả các bước thực hiện để xây dựng các ứng dụng mẫu ASP.NET MVC Music Store. Phần 8 bao gồm Giỏ hàng với Ajax Updates.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 tháng trước

Bạn muốn học SEO? Bắt đầu học SEO tại đây!

Bạn muốn học SEO? Bắt đầu học SEO tại đây!

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Dùng Photoshop thiết kế Icon [.ico] (ICO Plugin)

Plugin mà chúng ta dùng là Telegraphics Windows ICO, một Plugin miễn phí cho Photoshop (cả Windows & Mac).

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Xem nhiều nhất