Google Analytics cho người mới bắt đầu làm SEO

Google Analytics cùng với Google Webmaster Tool là 2 công cụ mạng mẽ nhất được Google cho phép, khuyến khích những nhà quản trị website sử dụng. Về cơ bản Google Webmaster Tool được sử dụng để theo dõi những cảnh báo từ Google, lỗi thu thập dữ liệu, giảm hạng link không quan trọng…Trong khi đó Google Analytics lại có nhiều thiên hướng về phân tích lưu lượng truy cập website. Bài viết sau đây, chúng tôi tóm lược tính năng được sử dụng nhiều nhất trên Google Analytics.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 1 .Giới thiệu về HTML

- HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn cho việc tạo ra các trang Web. +) HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language +) HTML mô tả cấu trúc của trang web sử dụng đánh dấu +) Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML +) Các phần tử HTML được đại diện bởi các thẻ +) Các thẻ HTML mẩu nội dung như "phần mở đầu", "đoạn văn", "bảng",... +) Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để kết xuất nội dung của trang

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 23: Angularjs format và filtering phần 1

Angularjs format và filtering Làm thế nào để filter dữ liệu trong angularjs, filtering với format hiện tại. Cùng xem ví dụ sau:

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 22: Chỉ thị ng-disable

Làm thế nào để sử dụng chỉ thị ng-disable trong angularjs Chúng ta cùng xem ví dụ sau sử dụng ng-disable

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 21: Sự kiện ng-click trong angularjs

Làm thế nào để sử dụng ng-click trong angularjs? Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau về cách sử dụng ng-click

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 20: Làm thế nào để sử dụng ng-class-old trong Angularjs

Làm thế nào để sử dụng ng-class-old trong Angularjs

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 19: Làm thế nào để sử dụng ng-class trong Angularjs

Làm thế nào để sử dụng ng-class trong Angularjs

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 18: Làm thế nào để sử dụng ng-pattern trong Angularjs

Làm thế nào để sử dụng ng-pattern trong Angularjs

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 17: Làm thế nào đế sử dụng ng-submit trong Angularjs

Để trả lời cho câu hỏi ”Làm thế nào để sử dụng ng-submit trong Angularjs” chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau:

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bức thư nổi tiếng của cha gửi cho con trai

Bức thư nổi tiếng của cha gửi cho con trai của Thủ Tướng Đài Loan Võ Tôn Quyền

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Xem nhiều nhất